Jegerprøveopplæring 2021

Jegerprøveopplæring 2021

Valldal JFF startar med jegerprøvekurs fredag 29. januar på Valldal skule kl. 18-21. Kurset er på 30 timar, pris kr. 2.500 inkl. materiell.

Du kan melde deg på kurset innan fredag 22. januar til: valldaljff@gmail.com.

Har du spørsmål om kurset, ring Håvar, tlf. 970 34 183.

For å avlegge jegerprøver må du fylle 14 år i 2021.

Valldal jeger- og fiskeforening