Fjord kommune

Innspel til rutereduksjon eller takstauke på ferje

Innspel til rutereduksjon eller takstauke på ferje

MR Fylke

Møre og Romsdal fylkeskommune skal redusere driftsnivået på kollektivområdet. Fylkeskommunedirektøren har lagt forslag om rutekutt eller takstauke ut på høyring.

Informasjon og høyringsbrev på Møre og Romsdal fylkeskommune sine sider

Innspel til høyringsutkastet kan sendast til Fjord kommune på epost post@fjord.kommune.no innan 3. april.