Fjord kommune

Ingen Supersommar i år

Ingen Supersommar i år

I år blir det dessverre ingen Supersommar med aktivitetar for barn og unge i Fjord kommune.

Kommunen søkte om midlar frå Bufdir (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) til gjennomføring av Supersommar, men fekk avslag denne gongen. Supersommar er eit sommaraktivitetstilbod for barn og unge i Fjord.

For å kunne arrangere Supersommar er vi avhengig av eksterne tilskotsmidlar. Vi kjem til å sende søknadar om tilskot for å arrangere Supersommar til neste år - og satsar på å kome sterkare tilbake i 2023!

God sommar!