Høyring - Forskrift om hundehald i Fjord kommune

Høyring - Forskrift om hundehald i Fjord kommune

Forskrift om hundehald i Fjord kommune er ei lokal forskrift som i hovudsak regulerer bandtvang for hund.

Les forslag til forskrift om hundehald i Fjord kommune. (PDF, 568 kB)

Les saksutgreiinga (PDF, 982 kB).

Høyringsfrist er 4. juli 2021.

Send innspel til post@fjord.kommune.no, eller til Fjord kommune, Pb. 144, 6211 Valldal.

Alle innspel og merknader vil bli referert og kommentert ved den endelege sakshandsaminga til kommunestyret.