Høyring - Energi- og klimaplan

Høyring - Energi- og klimaplan

Fjord Formannskap vedtok 21.10.2021, i sak 116/21, å legge ut Energi- og klimaplan for Fjord kommune, ut til offentleg høyring.

Høyringsfrist er 3. desember 2021.

Sak i Formannskap Energi- og klimaplan (PDF, 996 kB)

Energi- og klimaplan 2021- 2030 (PDF, 11 MB)

Sak i Formannskap Temanotat for Energi- og klima (PDF, 2 MB)

Temanotat Energi og klimaplan (PDF, 3 MB)