Høyring – Endring av lokalitetar på Vindsneset og Skjortneset – Hofteth Aqua AS

Høyring – Endring av lokalitetar på Vindsneset og Skjortneset – Hofteth Aqua AS

Hofseth Aqua AS søkjer om endring av anlegg og auke av biomasse på akvakulturlokalitet 12839 Vindsneset, det er søkt om endring til rigganlegg og fôrflåte med bruk av eit større areal i sjø, i tillegg er det søkt om ei auke på 780 tonn, frå 3120 tonn, til 3900 tonn MTB

Hofteth Aqua AS søkjer om auke av biomasse på lokalitet 37797 Skjortneset med 1500 tonn, frå 2340 til 3900 tonn MTB.

Eventuelle merknadar skal vere skriftlege og sendast til post@fjord.kommune.no eller til Fjord kommune, postboks 144, 6211 Valldal innan 23.04.2020. Ved spørsmål ring 418 67 800 eller send e-post til Fjord kommune, referer til utviding av lokalitetar på Vindsneset og Skjortneset.

Høyringsdokumnet Vindsneset

Vindsneset
Tittel Publisert Type
12839 Vindsneset - Kvittering Gebyr Akvakultursøknad (DokID 1333487)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12839 Vindsneset - Kvittering Gebyr Akvakultursøknad (DokID 1333487).pdf
Følgebrev - Søknad (DokID 1333489)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Følgebrev - Søknad (DokID 1333489).pdf
Hofseth Aqua - Driftsplanskisse 2020 - 2024 (DokID 1333490)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hofseth Aqua - Driftsplanskisse 2020 - 2024 (DokID 1333490).pdf
Hofseth Aqua - Driftsplanskisse 2020 - 2024 (DokID 1333491)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hofseth Aqua - Driftsplanskisse 2020 - 2024 (DokID 1333491).pdf
Hofseth Aqua - Fiskehelsestatus Vindsnes (DokID 1333492)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hofseth Aqua - Fiskehelsestatus Vindsnes (DokID 1333492).pdf
Hofseth Aqua - Fiskehelsestatus Vindsnes (DokID 1333493)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hofseth Aqua - Fiskehelsestatus Vindsnes (DokID 1333493).pdf
Hofseth AS org

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hofseth AS org.nr (DokID 1333497).pdf
Hofseth AS org

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hofseth AS org.nr (DokID 1333496).pdf
Hofseth AS org

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hofseth AS org. nr (DokID 1333494).pdf
Hofseth AS org

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hofseth AS org. nr (DokID 1333495).pdf
IK Beredskapsplan Matfisk (DokID 1333498)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IK Beredskapsplan Matfisk (DokID 1333498).pdf
IK Beredskapsplan Matfisk (DokID 1333499)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IK Beredskapsplan Matfisk (DokID 1333499).pdf
IK Kvalitetshåndboken innholdsfortegnelse matfisk (DokID 1333500)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IK Kvalitetshåndboken innholdsfortegnelse matfisk (DokID 1333500).pdf
IK Kvalitetshåndboken innholdsfortegnelse matfisk (DokID 1333501)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IK Kvalitetshåndboken innholdsfortegnelse matfisk (DokID 1333501).pdf
IK Overvåkingsprogram miljø (DokID 1333502)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IK Overvåkingsprogram miljø (DokID 1333502).pdf
IK Overvåkingsprogram miljø (DokID 1333503)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IK Overvåkingsprogram miljø (DokID 1333503).pdf
IK Risikovuderinger MATFISK 9

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IK Risikovuderinger MATFISK 9.7.19 - beredskap (DokID 1333504).pdf
IK Risikovuderinger MATFISK 9

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IK Risikovuderinger MATFISK 9.7.19 - beredskap (DokID 1333505).pdf
IK Risikovuderinger MATFISK 9

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IK Risikovuderinger MATFISK 9.7.19 (DokID 1333506).pdf
IK Risikovuderinger MATFISK 9

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IK Risikovuderinger MATFISK 9.7.19 (DokID 1333507).pdf
NGI 20180965-01-TN_Flodbølge oppdrettsanlegg Storfjorden_endelig (DokID 1333508)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NGI 20180965-01-TN_Flodbølge oppdrettsanlegg Storfjorden_endelig (DokID 1333508).pdf
NGI 20180965-01-TN_Flodbølge oppdrettsanlegg Storfjorden_endelig (DokID 1333509)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NGI 20180965-01-TN_Flodbølge oppdrettsanlegg Storfjorden_endelig (DokID 1333509).pdf
NTNU Rapport - Optimal lokalitetsorganisering i indre Storfjord (DokID 1333510)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NTNU Rapport - Optimal lokalitetsorganisering i indre Storfjord (DokID 1333510).pdf
NTNU Rapport - Optimal lokalitetsorganisering i indre Storfjord (DokID 1333511)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NTNU Rapport - Optimal lokalitetsorganisering i indre Storfjord (DokID 1333511).pdf
Søknad om utvida biomasse og arealbruk - Vindsneset, kopi (DokID 1333488)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om utvida biomasse og arealbruk - Vindsneset, kopi (DokID 1333488).pdf
Søknad Vindsneset - 11

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad Vindsneset - 11.07 (DokID 1333512).pdf
Søknad Vindsneset - 11

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad Vindsneset - 11.07 (DokID 1333513).pdf
Vindsneset (DokID 1333486)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vindsneset (DokID 1333486).pdf
Åkerblå B-undersokelse Vindsnes (ny plassering) 22

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå B-undersokelse Vindsnes (ny plassering) 22.02.2019 (DokID 1333514).pdf
Åkerblå B-undersokelse Vindsnes (ny plassering) 22

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå B-undersokelse Vindsnes (ny plassering) 22.02.2019 (DokID 1333515).pdf
Åkerblå C-undersokelse for Vindsnes med ASC-vurdering 0219 ny anleggsplassering (DokID 1333516)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå C-undersokelse for Vindsnes med ASC-vurdering 0219 ny anleggsplassering (DokID 1333516).pdf
Åkerblå C-undersokelse for Vindsnes med ASC-vurdering 0219 ny anleggsplassering (DokID 1333517)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå C-undersokelse for Vindsnes med ASC-vurdering 0219 ny anleggsplassering (DokID 1333517).pdf
Åkerblå Forundersøkelse Vindsnes 0219 (DokID 1333518)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå Forundersøkelse Vindsnes 0219 (DokID 1333518).pdf
Åkerblå Forundersøkelse Vindsnes 0219 (DokID 1333519)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå Forundersøkelse Vindsnes 0219 (DokID 1333519).pdf
Åkerblå Hardbunnsundersøkelse ROV Vindsnes 12

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå Hardbunnsundersøkelse ROV Vindsnes 12.03.2019 (DokID 1333521).pdf
Åkerblå Hardbunnsundersøkelse ROV Vindsnes 12

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå Hardbunnsundersøkelse ROV Vindsnes 12.03.2019 (DokID 1333520).pdf
Åkerblå Notat Organisk utslipp Matfiskalegg Hofset Aqua As0719 (DokID 1333522)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå Notat Organisk utslipp Matfiskalegg Hofset Aqua As0719 (DokID 1333522).pdf
Åkerblå Notat Organisk utslipp Matfiskalegg Hofset Aqua As0719 (DokID 1333523)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå Notat Organisk utslipp Matfiskalegg Hofset Aqua As0719 (DokID 1333523).pdf
Åkerblå SM-T-00819-Vindsnes0619-ver01 (DokID 1333524)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå SM-T-00819-Vindsnes0619-ver01 (DokID 1333524).pdf
Åkerblå SM-T-00819-Vindsnes0619-ver01 (DokID 1333525)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå SM-T-00819-Vindsnes0619-ver01 (DokID 1333525).pdf
Åkerblå SR-M-03019-Vindsnes0519-ver01 (1) (DokID 1333526)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå SR-M-03019-Vindsnes0519-ver01 (1) (DokID 1333526).pdf
Åkerblå SR-M-03019-Vindsnes0519-ver01 (1) (DokID 1333527)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå SR-M-03019-Vindsnes0519-ver01 (1) (DokID 1333527).pdf
Åkerblå Strandsoneundersøkelse Vindsnes 2

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå Strandsoneundersøkelse Vindsnes 2.10.13 (DokID 1333529).pdf
Åkerblå Strandsoneundersøkelse Vindsnes 2

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå Strandsoneundersøkelse Vindsnes 2.10.13 (DokID 1333528).pdf
Åkerblå Vindsnes_Komplettkartpakke_0419 (DokID 1333530)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå Vindsnes_Komplettkartpakke_0419 (DokID 1333530).pdf

Høyringsdokument Skjortneset

Skjortneset
Tittel Publisert Type
EWOS Innovation AS 911501252 - Orientering om Rådets uttalelse (2993053 Hofseth Aqua og Møreforskning) (DokID 1333449)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned EWOS Innovation AS 911501252 - Orientering om Rådets uttalelse (2993053 Hofseth Aqua og Møreforskning) (DokID 1333449).pdf
Godkjent anleggsplassering 09

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Godkjent anleggsplassering 09.01 (DokID 1333451).pdf
Hofseth Aqua - Driftsplanskisse 2020 - 2024 (DokID 1333452)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hofseth Aqua - Driftsplanskisse 2020 - 2024 (DokID 1333452).pdf
Hofseth Aqua - Fiskehelsestatus Skjortneset (DokID 1333453)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hofseth Aqua - Fiskehelsestatus Skjortneset (DokID 1333453).pdf
Hofseth Aqua AS org

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hofseth Aqua AS org.nr (DokID 1333454).pdf
Hofseth Aqua AS org

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hofseth Aqua AS org.nr (DokID 1333455).pdf
IK Kvalitetshåndboken innholdsfortegnelse matfisk (DokID 1333456)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IK Kvalitetshåndboken innholdsfortegnelse matfisk (DokID 1333456).pdf
IK Beredskapsplan Matfisk (DokID 1333457)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IK Beredskapsplan Matfisk (DokID 1333457).pdf
IK Overvåkingsprogram miljø (DokID 1333458)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IK Overvåkingsprogram miljø (DokID 1333458).pdf
IK Risikovuderinger MATFISK 9

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IK Risikovuderinger MATFISK 9.7.19 (DokID 1333460).pdf
IK Risikovuderinger MATFISK 9

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IK Risikovuderinger MATFISK 9.7.19 - beredskap (DokID 1333459).pdf
Mottatt betalingsoppdrag (DokID 1333448)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mottatt betalingsoppdrag (DokID 1333448).pdf
NGI 20170242-01-TN_BluePlanet_flodbølge_oppdrettsanlegg final (DokID 1333461)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NGI 20170242-01-TN_BluePlanet_flodbølge_oppdrettsanlegg final (DokID 1333461).pdf
NTNU Rapport - Optimal lokalitetsorganisering i indre Storfjord (DokID 1333462)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NTNU Rapport - Optimal lokalitetsorganisering i indre Storfjord (DokID 1333462).pdf
Stordal Kommune Dispenssjonsvedtak 10

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Stordal Kommune Dispenssjonsvedtak 10.11.2016 (DokID 1333463).pdf
Søknad om utvida biomasse og arealbruk på matfisklokalitet - Skjortneset, kopi av brev (DokID 1333450)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om utvida biomasse og arealbruk på matfisklokalitet - Skjortneset, kopi av brev (DokID 1333450).pdf
Søknad Skjortneset II - 11

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad Skjortneset II - 11.07 (DokID 1333464).pdf
Åkerblå 2018-09-12 MOM-B Skjortneset II - tilstand 1 (DokID 1333465)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå 2018-09-12 MOM-B Skjortneset II - tilstand 1 (DokID 1333465).pdf
Åkerblå 2018-09-12 Skjortneset II MOM C-undersøkelse (DokID 1333466)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå 2018-09-12 Skjortneset II MOM C-undersøkelse (DokID 1333466).pdf
Åkerblå 2019-04-04 Skjortneset II - Hardbunnsundersøkelse ROV (DokID 1333467)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå 2019-04-04 Skjortneset II - Hardbunnsundersøkelse ROV (DokID 1333467).pdf
Åkerblå Forundersøkelse (DokID 1333468)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå Forundersøkelse (DokID 1333468).pdf
Åkerblå Notat Organisk utslipp Matfiskalegg Hofset Aqua As0719 (DokID 1333469)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå Notat Organisk utslipp Matfiskalegg Hofset Aqua As0719 (DokID 1333469).pdf
Åkerblå SM-T-00419-SkjortnesetII0619-ver01 (DokID 1333470)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå SM-T-00419-SkjortnesetII0619-ver01 (DokID 1333470).pdf
Åkerblå Strandsoneundersøkelse Skjortneset 28

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå Strandsoneundersøkelse Skjortneset 28.10.15 (DokID 1333471).pdf
Åkerblå Straumrapport Skjorteneset 5 og 15 (DokID 1333472)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå Straumrapport Skjorteneset 5 og 15 (DokID 1333472).pdf
Åkerblå Straumrapport Skjorteneset 75 og 130 (DokID 1333473)

24.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Åkerblå Straumrapport Skjorteneset 75 og 130 (DokID 1333473).pdf