Høyring – Alkoholpolitiske retningslinjer

Høyring – Alkoholpolitiske retningslinjer

Fjord kommune legg Alkoholpolitiske retningslinjer 2020 – 2024  ut på høyring  i perioden 19.05. – 09.06.2020.

Utkast - alkoholpolitiske retningslinjer (PDF, 910 kB)

Retningslinjene er ein del av rusmiddelpolitisk handlingsplan, og gjeld tildeling av sals- og skjenkeløyve.

Det er denne delen av planen som er mest avgjerande for å kunne behandle saker som gjeld fornying skjenkeløyve som går ut 30.09.2020

Grunna manglande talgrunnlag og pandemisituasjonen vert resten av planen ferdigstilt og lagt ut på høyring til hausten.

Eventuelle merknadar skal sendast til post@fjord.kommune.no

Høyringsfrist er 9. juni.