Forskrift om minsteareal for jakt på elg, hjort og rådyr - Høyring

Forskrift om minsteareal for jakt på elg, hjort og rådyr - Høyring

Viltutvalet i Fjord kommune vedtok 20.01.2021, i sak 003/21, å leggje forslag til ny forskrift om minsteareal for jakt på elg, hjort og rådyr ut til høyring.

Frist for å kome med innspel er sett til 28.02.2021.

Forskrift om minsteareal for jakt på elg, hjort og rådyr i Fjord kommune - Høyring (PDF, 561 kB)