Foreldrebetaling SFO og barnehage

Foreldrebetaling SFO og barnehage

Regjeringa har bestemt at foreldre slepp å betale for barnehage og SFO så lenge tilbodet er stengt grunna koronautbrotet.

Les meir på Regjeringa sine sider.