Fjord kommune

Er du interessert i kurs for hundeekvipasjar?

Er du interessert i kurs for hundeekvipasjar?

Fjord kommune kan søke midlar til å arrangere kurs for hundeekvipasjar i regi av Norske kadaverhunder i løpet av våren. Formålet er utdanning av hundar og førarar til førebygging og ettersøk i samband med rovviltangrep på beitedyr.

Er du interessert, eller kjenner du nokon, ber vi deg melde di interesse på e-post til kristin.sandnes@fjord.kommune.no, eller telefon 418 67 800 innan 10. februar.