Dei ti heldige vinnarane

Dei ti heldige vinnarane

Klikk for stort bileteArnljot Worren (hatt hytte på Overøye i 30 år) i lag med Lea-Lyse SalvailInnbyggarundersøkinga vi nyleg hadde ute, fekk svært mange svar. Tusen takk til alle som viste interesse og som har gitt oss verdfulle innspel til det vidare arbeidet vårt med Samfunnsdelen av kommuneplanen vår.

 Svara vi har mottatt syner at innbyggjarane har mykje bra å seie om Fjord kommune. Svara gir oss også gode haldepunkt for å meine noko om kva innbyggjarane set mest pris på – og kva dei meiner må til for å utvikle kommunen vidare.

Vi skal kome med meir informasjon etter kvart som vi har studert innspela betre.

I denne omgang skal vi nøye oss med å kunngjere kven  som var dei heldige vinnarane av lokalmatkorgene:

Karoline Nerli – frå Valldal - student i Volda
Karl Andre Birkhol – jobbar i Fjord kommune, pendlar inn
Ole Jacob Velle – fritidsinnbyggar i Stordal
Anne Birkevold – fritidsinnbyggar i Stordal
Trond Eilev Linge – fritidsinnbyggar Valldal
Else Ragni Yttredal - Norddal
Emil Indreeide Rognsø – Valldal
Randi Leganger – Stordal
Gjertrud Melchior – Norddal
Arnljot Worren – fritidsinnbyggar Stordal