Bustønad - endra inntektsgrense

Bustønad - endra inntektsgrense

Den øvre inntektsgrensa for å motta bustønad er mellombels auka slik at fleire som er ramma økonomisk av koronapandemien kan få rett til støtte. På Husbanken sine nettsider kan du enkelt sjekke om du eller nokon du kjenner kan få bustønad, sjå https://www.mynewsdesk.com/no/husbanken/news/flere-kan-faa-bostoette-402414