Arealplan for Nørdalen

Arealplan for Nørdalen

Det er gjort vedtak om ny arealplan for Nørdalen, del av kommuneplanen sin arealdel.

Plandokumenta finn du her