Anbod VA-anlegg Almåslia

Anbod VA-anlegg Almåslia

Fjord kommune ønsker å bygge ca 260m VA trase med vatn og spillvatn til hyttefelt på Almås i Stordal. Prosjektet inkluderer også oppsetting av trykkøkningsstasjon samt framlegging av straum til denne.

Det blir anbodsynfaring på staden fredag 26.06.20 kl.13

For meir informasjon sjå utlysingsteksten her