Aktivitet og trivsel i nærmiljøet - for eldre og seniorar

Aktivitet og trivsel i nærmiljøet - for eldre og seniorar

Det er aldri for seint å starte å trene! Kroppen har like god effekt av trening gjennom heile livet.

Norsk Friluftsliv har i samarbeid med Helsedirektoratet laga ein brosjyre for å inspirere eldre og seniorar til aktivitet (PDF, 8 MB). Brosjyren legg vekt på lågterskelaktivitet og tilrettelegging for friluftsliv i nærområdet. Den inneheld tips til korleis vi vert motiverte til å kome "over dørstokken",  og informasjon om aktivitetstilbod, planlegging og helsegevinsten med friluftsliv.

All aktivitet er betre enn ingen aktivitet – sjølv få minutt med bevegelse gir positiv effekt!