504 000 til Fjord kommune i lokale kompensasjonsmidlar

504 000 til Fjord kommune i lokale kompensasjonsmidlar

Fjord kommune har fått tildelt kr 504 000 i nye kommunale kompensasjonsmidlar til lokalt næringsliv.

I tildelingsbrevet står m.a. følgjande:

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig av den lokale situasjonen. Midler fra denne tildelingen, som ikke er gitt som tilsagn innen 1.11. 2021, skal tilbakebetales til KMD.

Midlene fordeles til kommunen etter antallet ansatte i overnattings- og serveringsbransjen i hver kommune, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og -arrangører for 2. og 3. kvartal 2020, med de kvartalstall som totalt sett er mest fordelaktig for den enkelte kommune.

Fjord kommune vil kome attende med meir informasjon om retningslinjer, søknadsfrist etc.

Les meir på Regjeringen si side Trapper opp krisehåndteringen for næringslivet