Fredagskafe Valldal

Dato
26. mai 2023
Tid
15:00 - 16:30
Stad
Stova på Open omsorg i Valldal

Sal av kaffi og kaker. Underhaldning ved kulturskulen.

Alle er velkomne!

Fredagskafe vert arrangert av ulike frivillige lag i samarbeid med frivilligsentralen i Fjord.


Fredagskafeen tek no sommarferie og startar oppatt 29. september.

Arrangør

Pårørandeforeninga i Valldal