Bispevisitas: Ope møte

Dato
8. desember 2022
Tid
18:40 - 21:00
Stad
Nerigardsløa

I samband med bispevisitasen inviterer kyrkja til ope møte i Nerigardsløa på Veiberg i Eidsdal.
Kulturelle innslag.
Innleiing ved biskopen: Guds skaparverk, vår heim?
Kveldsbøn som avslutning.
Ferje frå Eidsdal kl. 2115.

Storfjorden kyrkjelege fellesråd

Arrangør

Den norske kyrkja