Verdensdagen 2022: Vi treng kvarandre #løftblikket

Verdensdagen for psykisk helse er ein nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse. Målet er å auke openheit, kunnskap og forståing om psykisk helse, og mobilisere til tiltak og engasjement over heile landet.

Dato
10. oktober 2022
Tid
19:00 - 21:00
Stad
Stordalshallen

I Stordal vil Verdensdagen bli markert med engasjerande og motiverande foredrag av inspirator, rettleiar og coach Audhild Mork. I tillegg vil Big Valley Voices sørge for kulturelt påfyll!
Arrangementet er gratis og ope for alle!

Sjå plakat for arrangementet her (PDF, 367 kB)

Arrangør

Mental helse Stordal, Stordal helselag og frivilligsentralane