Siste skuledag før jul

Dato
21. desember 2021
Tid
Varar heile dagen
Stad
Valldal skule

Arrangør

Valldal skule