Den glade enke

Ein miniopera.
Eit tilbod til heimebuande eldre. Gratis inngang. Begrensa antal plassar. 
NB! Påmelding seinast søndag 3. oktober via elektronisk skjema på Fjord kommune si heimeside eller på telefon 90529164 (Frivilligsentralen).

Forestillinga er utsett frå 14. september. Om du allereie er påmeldt treng du ikkje ny påmelding.

Dato
5. oktober 2021
Tid
14:00 - 15:00
Stad
Stordalshallen

Minioperaen vert også vist på alle institusjonane i kommunen. 

Arrangementet vert gjennomført med støtte frå Den kulturelle spaserstokken. 

Smittevernreglar vert følgt.