Den glade enke

Møre og Romsdal fylkeskommune Ein miniopera.
Eit tilbod til heimebuande eldre. Gratis inngang. Begrensa antal plassar. 
NB! Påmelding seinast måndag 22. november via elektronisk skjema på Fjord kommune si heimeside eller på telefon 90529164 (Frivilligsentralen).

NB! NY DATO! Forestillinga er utsett frå 5. oktober pga sjukdom hos musikarane. Om du allereie er påmeldt treng du ikkje ny påmelding.

Dato
24. november 2021
Tid
14:00 - 15:00
Stad
Stordalshallen

Forestillinga er lagt rundt handlinga til dette fantastiske verket fylt med humoristiske innslag og kjente songar fra Den Glade Enke og andre songar frå opera til viser.

Forestillinga er gratis, som ledd i Den Kulturelle Spaserstokk, eit tilbod frå Møre og Romsdal fylkeskommune. 
Forestillinga varer ein time.

Minioperaen vert også vist på alle institusjonane i kommunen.