Siste skuledag før jul

Dato
18. desember 2020
Tid
Varar heile dagen
Stad
Valldal skule