Fredagskafe

Dato
15. mai 2020
Tid
16:00 - 17:30
Stad
Sjukeheimen i Valldal

Fleire lag lager til frdagskafe på sjukeheimen i Valldal. Denne gongen er det Eidsdal /Norddal Røde kors som har ansvaret.

Fredagskafe tek til kl. 16.00. Kulturskulen bidreg med song og musikk kl. 16.15. Heimebuande, pårørande og bebuara frå alle avdelingane er velkomne.

Arrangør

Eidsdal/Norddal Røde Kors

Kontakt

Gjertrud Melchior