Fredagskafe

Dato
20. mars 2020
Tid
16:00 - 17:30
Stad
Sjukeheimen i Valldal

Fleire frivilligse lag lager til fredagskafe på sjukeheimen i Valldal. denne gongen er detValldal Bygdekvinnelag som har ansvaret.

Fredagskafe tek til kl.16.00. Kulturskulen deltek med song og musikk kl. 16.15. Heimebuande, pårørande og bebuara på alle avdelingane er særskilt velkomne.

Arrangør

Valldal bygdekvinnelag

Kontakt

Solveig Linge Stakkestad