Fredagskafe

Dato
28. februar 2020
Tid
16:00 - 17:30
Stad
Sjukeheimen i Valldal

Fleire frivillige lag lager til fredagskafe på sjukeheimen i Valldal. Denne gongen er det Valldal helselag som har ansvaret.

Dei tek til kl.16.oo. Kulturskulen kjem og bidreg med song og musikk kl. 16.15. Alle er velkomne.

Arrangør

Valldal helselag

Kontakt

Nina Grøndahl