Valstyret

Valstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019:

Leiar:              Arne Sandnes
Nestleiar:       Eva Hove
Medlemar:     Bjørn Ove  Olsen     
                        Viktor Valdal
                        Olav Løvoll

1. vara:           Per Magnus Berdal
2. vara:           Kjersti R. Hjelle
3. vara:           Claus Hoff
4. vara:           Laila Olsen