Godkjente vallister

Fjord valstyre har i møte 21.05.19 godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet 2019:

- Arbeidarpartiet

- Framstegspartiet

- Kristeleg Folkeparti
- Høgre

- Senterpartiet

- SV-Sosialistisk Venstreparti