Val på medlemmer til tillitsverv i Fjord kommune 2019 - 202

Valnemnda i Fjord kommune skal gi innstilling til kommunestyret på val av medlemmer til styre, råd og utval i Fjord kommune.

Vi ber om at alle som no har slike verv i Stordal kommune og Norddal kommune, og som ikkje ønskjer attval, om å melde frå til Norddal kommune, Postboks 144, 6211 Valldal, på e-post: post@norddal.kommune.no  eller til leiar i Valnemnda, Gudmund Relling snarast.

Fjord kommune
Valnemnda
Gudmund Relling
   -leiar-