Politikaropplæring

Klikk for stort bileteDet har vore politikaropplæring 7. og 8. november på Martin Linge-huset for kommunestyrerepresentantar og representantar for eldreråd og RFUN i Fjord kommune.

Klikk for stort bilete Kirsti Johanne Welander, tidlegare ordførar i Oppdal kommune, leia folkevaltprogrammet.

Tema desse dagane har vore:
- rolla som folkevalt
- Samspel i folkevalte organ og mellom folkevalte og adminstrasjon
- Sosiale media
- Arbeidsgjevarrolla