Opplevingar for barn i alderen 7-18 år i Norddal og Stordal kommune

Stordal kommune har fått tilskot frå Barne - ungdoms og familiedirektoratet til å arrangere gratis opplevingsturar i nærområdet. Vi håpar at barn og unge frå begge kommunane har lyst å vere med og bli bedre kjent med kvarandre.

Onsdag 7. august blir det tur til Tafjord friluftsbad og Ville krefter – Tafjord Kraft- og skredsenter. (Påmeldingsfrist 4. august)

Onsdag 14. august besøker vi Kulå Bowling. (Påmeldingsfrist 11. august).

Påmelding til: bjorg.jacobsen@stordal.kommune.no (tlf. 90529164)