Ope møte - Organisering av viltarbeidet i Fjord kommune

Ope møte på rådhuset i Valldal onsdag 3. april kl 20.00. Organisering av viltarbeidet i den nye kommunen er eit tema som engasjerer mange. Det vil bli korte innlegg og deretter diskusjon om temaet.

Vi håper at valdsansvarlege, grunneigarar og andre interesserte kan møte.

Norddal kommune v/viltnemnda