Nytilsettingar

Norddal- og Fjord kommune har gjennomført fleire tilsettingar dei siste månadane.

  • Charles Tøsse tilsett som kommunalsjef oppvekst og kultur i Fjord kommune
  • Charlotte Myhre Iversen tilsett som styrar i Syltebøen barnehage
  • Trude Janita Bråten tilsett som lærar på Valldal skule
  • Kristian Stornes tilsett som brannkonstabel i Valldal
  • Ivar Hoel tilsett som brannkonstabel i Valldal
  • Henrik Engeseth Andersen tilsett som brannkonstabel i Valldal
  • Dag Snorre Grønningsæter tilsett som Driftsoperatør i Fjord kommune

Vi takkar alle for at de vil bli med på laget vårt og styrke tenestene for våre innbyggarar i noverande og ny kommune.

Velkomen på jobb.