Listeforslag til kommunestyrevalet 2019

Klikk for stort bilete I hht. Valglovens § 6-1 er fristen for å levere listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 31. mars kl. 12.00 i valgåret.  Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er fristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

Listeforslaget skal leverast på papir og er levert når det er kome inn til kommunen. Det er forslagsstiller sitt ansvar å sjå til at listeforslaget kjem fram i tide. Dersom listeforslaget blir sendt pr. e-post innan 1. april 2019 kl 12.00, anses lista for levert innan fristen, men det er ein nødvendig føresetnad at lista med originale underskrifter og vedlegg blir sendt i posten/levert umiddelbart. 

Listeforslag skal leverast på servicetorget i Norddal kommune eller sendast til:

Valstyret i Fjord kommune
Postboks 114
6211 Valldal

På Fjord kommune si heimeside www.fjord.kommune.no  finn du meir informasjon om utfylling/krav til listeforslag, samt rette malar for listeforslag, skjema for underskrift av tillitsvalde og vedlegg i boksen "Val 2019.