Ledige stillingar

Det er no fleire ledige stillingar i kommunen: styrar i Syltebøen barnehage, sjukepleiar, pedagogisk leiar i Syltebøen og Dalsbygda barnehage samt ferievikar Tafjord friluftsbad og FDV

Sjå link til kommunen sine stillingsutslysingar.