Ledig stilling - driftsoperatør vassverk og avløp

Fjord kommune søker etter driftsoperatør i teknisk eining for Fjord kommune. Driftsoperatøren har operativt ansvar for vassverk og avløpsanlegg. Det må i tillegg påreknast andre oppgåver innafor teknisk sektor.
Den tilsette vil gå inn i teknisk vakt og det er ein fordel om ein kan vere ein del av brannvernet til kommuna.
Søknadsfrist er 19. mai.

Sjå utlysingstekst