Korleis ønsker du at Møre og Romsdal skal vere i framtida?

Klikk for stort bileteMøre og Romsdal fylkeskommune har publisert ei spørjeundersøking, kalla ‘Mitt Møre og Romsdal’, der vi innbyggjarane får høve til å komme med våre innspel om framtida til fylket.

Dei ynskjer frykteleg gjerne at så mange som mogleg av fylket sine innbyggarar svarar. Vil du gjere det? Gå då i tilfellet inn på denne lenka: https://mrfylke.no/nyheiter/korleis-oensker-du-at-moere-og-romsdal-skal-vere-i-framtida