Kommunalsjef oppvekst og kultur - søkjarliste

Det har kome inn 9 søkjarar til stillinga som kommunalsjef.

Dei som har søkt er:

John Vartdal, Lærar, Tresfjord

Marianne Berge, Forskar, Kristiansand

Birger Bjørdal, Rektor Akademiet VGS Molde, Stranda

Charles Tøsse, Gruppeleiar for Høgre i Fylkestinget, Stordal

Tor Arne Aasen, Rektor, Lonevåg

Marianne Nakken, Rektor, Stordal

Dagrun Agnes Vikesland, PP-rådgjevar, Valldal

To søkjarar er unntatt offentlegheita.