Høyring av forskrifter

Forslag til nye gebyrforskrifter for sjølvkostområda innan teknisk sektor for Fjord kommune er no utarbeidd. Desse blir lagt ut på høyring, før dei skal vedtakast av det nye kommunestyret for Fjord.

Dette gjeld:

 

Du kan også lese følgjebreva her

Høyringsfrist er sett til 31.10.2019

Høyringssvar kan sendast pr e-post til post@norddal.kommune.no og postmottak@stordal.kommune.no eller i brev til Norddal kommune, Postboks 144, 6211 Valldal eller Stordal kommune, Kommunehuset, 6250 Stordal.