Godkjente vallister kommunestyrevalet 2019 – Fjord kommune

Vallistene for kommunestyrevalet til hausten er no klare

Fjord valstyre har i møte 21.05.19 godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet 2019:

- Arbeidarpartiet

- Framstegspartiet

- Kristeleg Folkeparti
- Høgre

- Senterpartiet

- SV-Sosialistisk Venstreparti

 

Dei offisielle listene ligg ute til offentleg ettersyn i servicetorget på rådhuset i Valldal, på kommunehuset i Stordal
samt på kommunen si heimeside www.fjord.kommune.no . Eventuelle klager må framsettast innan sju dagar etter offentleggjeringa av overskriftene på dei godkjende listene.                                                                                         

Leiar i valstyret Arne Sandnes