Fredag hadde vi ei god samarbeidsøkt der fokuset vårt var på fastlegeordningen og distriktskommunane sine særlege utfordringar med omsyn til rekruttering av helsepersonell.

No er den nye heimesida oppe og går. Her vil det bli samla aktuell informasjon om prosessen fram til Fjord kommune er ein realitet.