På denne sida skal du finne informasjon slik at du kan følgje med i bygginga av den nye kommunen. Eg håper du vil nytte deg av den informasjonen som vert gjort tilgjengeleg her.

Administrasjonen ser jammen ganske alvorlege ut på dette bildet. Grunnen kan vere at dei ser for seg alt arbeidet som står føre når det gjeld harmonisering av alle sjølvkostområda.

Fredag hadde vi ei god samarbeidsøkt der fokuset vårt var på fastlegeordningen og distriktskommunane sine særlege utfordringar med omsyn til rekruttering av helsepersonell.

No er den nye heimesida oppe og går. Her vil det bli samla aktuell informasjon om prosessen fram til Fjord kommune er ein realitet.