Arbeidsgruppe for kulturbygging hadde sitt første tildelingsmøte 22. oktober. Det kom inn sju søknader innan fristen, og alle fekk midlar.

Fellesnemnda har i sak  26/18 24.04.2018 vedteke at Fjord kommune skal verte ei MOT- kommune. Dette inneber at skulane  gjennomfører grunnprogrammet Robust ungdom, i tillegg til to program  der skulen og kommunen som samfunnsbyggjar er med.

Det er møte i fellesnemnda 16.10 kl. 1700 på rådhuset i Valldal.

Det er no utarbeidd nytt informasjonsskriv om kva som skjer i arbeidet med etablering av Fjord kommune.

Det er nedsett ei nemnd for kommunevåpen og ordførarkjede. Gruppa består av Gudmund Relling, leiar, Sanne de Vrieze, John Helge Larsen og Laila Olsen.

12. september var det kurs i eigedomsskatt med Hanne som engasjert forelesar frå advokatane Lund & co. No vert det opp til fellesnemnda å drøfte og smakøyre vidare prosess, og eventuelt legge fram forslag til kommunestyra.

Det er møte i fellesnemnda på kommunehuset i Stordal 18.09.

Måndag 3. september var det beredskapsøving der tema var skogbrann og etablering av evakuert- og pårørandesenter. Norddal og Stordal øvde saman, og både kriseleiing, sekretariat og kriseteam var samla på rådhuset i Valldal.

Fellesnemnda for Fjord kommune inviterer til diskusjon om framtidig næringsutvikling tirsdag 28. august kl 17- 21 i Grendasalen, Stordalshallen. Møt opp, og kom med synspunkt.

Torsdag 23. august kl. 1530 - 1800. Dette skal vere ein stad der innbyggjarar, politikarar og administrasjon møtest til ein uformell prat.