Fjord kommune søker etter driftsoperatør i teknisk eining for Fjord kommune. Driftsoperatøren har operativt ansvar for vassverk og avløpsanlegg. Det må i tillegg påreknast andre oppgåver innafor teknisk sektor.
Den tilsette vil gå inn i teknisk vakt og det er ein fordel om ein kan vere ein del av brannvernet til kommuna.
Søknadsfrist er 19. mai.

No er det klart for ny søknadsrunde på kulturbyggingsmidlane. Her kan du søkje om støtte til eit arrangement eller ein aktivitet som inkluderar innbyggjarane i begge kommunane. Søknadsfrist er 15. mai.

Fjord kommune søkjer etter biblioteksjef frå 01.07.2019. Vår nye biblioteksjef vil ha det faglege og administrative ansvaret for bibliotektenesta i kommunen.  Søknadsfrist er 5. mai.

Det er no fleire ledige stillingar i kommunen: styrar i Syltebøen barnehage, sjukepleiar, pedagogisk leiar i Syltebøen og Dalsbygda barnehage samt ferievikar Tafjord friluftsbad og FDV

Ope møte på rådhuset i Valldal onsdag 3. april kl 20.00. Organisering av viltarbeidet i den nye kommunen er eit tema som engasjerer mange. Det vil bli korte innlegg og deretter diskusjon om temaet.

Alle tre pensjonistlaga i Norddal og Stordal var samla til Fjordafest i grendasalen i Stordal torsdag kveld med Liabygda- og Stordal pensjonistlag som vertskap.

Fjord kommune søkjer etter kommunalsjef for oppvekst og kultur frå 2019.

Tirsdag 19, onsdag 20 og fredag 22. mars kan du kome på biblioteket i Valldal mellom kl. 14 og 17, og spørre om smått og stort knytt til data/nettbrett/mobiltelefon.

Storfjorden kyrkjelege fellesråd har to prestestillingar, og ei stilling som kyrkjelydspedagog/katetek ledig. Søknadsfrist for prestestillingane er 30. mars, og for kyrkjelydspedagog er det 1. april.

Interkommunale legevakt for kommunane Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog har ledige deltidsstillingar som helsesekretær/sjukepleiar frå 1. september 2019. Legevakta skal bemanne opp med helsepersonell på vakt i helgane og på heilagdagar frå kl. 0800 til kl. 2200. Der er ledig to deltidsstillingar 3. kvar helg og ei stilling 6. kvar helg. I tillegg er der ledig ein fast ettermiddag pr. veke frå kl. 1530 til kl. 2200.