Det er møte i fellesnemnda 16.10 kl. 1700 på rådhuset i Valldal.

Det er no utarbeidd nytt informasjonsskriv om kva som skjer i arbeidet med etablering av Fjord kommune.

Kommunevåpen

Det er nedsett ei nemnd for kommunevåpen og ordførarkjede. Gruppa består av Gudmund Relling, leiar, Sanne de Vrieze, John Helge Larsen og Laila Olsen.

Kurs eigedomsskatt

12. september var det kurs i eigedomsskatt med Hanne som engasjert forelesar frå advokatane Lund & co. No vert det opp til fellesnemnda å drøfte og smakøyre vidare prosess, og eventuelt legge fram forslag til kommunestyra.

Det er møte i fellesnemnda på kommunehuset i Stordal 18.09.

Øving fårikål 2018

Måndag 3. september var det beredskapsøving der tema var skogbrann og etablering av evakuert- og pårørandesenter. Norddal og Stordal øvde saman, og både kriseleiing, sekretariat og kriseteam var samla på rådhuset i Valldal.

Traktorsprøyte

Fellesnemnda for Fjord kommune inviterer til diskusjon om framtidig næringsutvikling tirsdag 28. august kl 17- 21 i Grendasalen, Stordalshallen. Møt opp, og kom med synspunkt.

kaffisnop

Torsdag 23. august kl. 1530 - 1800. Dette skal vere ein stad der innbyggjarar, politikarar og administrasjon møtest til ein uformell prat.

Nye Fjord kommune hadde torsdag 16. august møte med Fylkesmannen for å gjere opp status i arbeidet med å etablere ein ny kommune.

Det er møte i fellesnemnda tirsdag 21. august. Under ligg link til møtedokumenta. Frå septembermøta vil den nye møtemodulen takast i bruk.