Charles Tøsse er no på plass som kommunalsjef for oppvekst og kultur i Fjord kommune.

Møre og Romsdal fylkeskommune har publisert ei spørjeundersøking, kalla ‘Mitt Møre og Romsdal’, der vi innbyggjarane får høve til å komme med våre innspel om framtida til fylket.

Er du mellom 11 og 16 år og interessert i teikning og måling? Då kan dette kurset vere noko for deg!

 Frivilligsentralane i Stordal og Norddal inviterer til inspirasjonskveld for lag, organisasjonar og andre interesserte tirsdag 24. september kl 1830 på Martin Linge-huset.

Valoppgjeret for Fjord kommune er no klart.

Valldal - rådhuset kl. 10.00 - 20.00

Stordal - Stordalshallen kl. 10.00 - 20.00

Eidsdal - omsorgsbustaden kl. 12.00 - 18.00

Godt val.

Forslag til nye gebyrforskrifter for sjølvkostområda innan teknisk sektor for Fjord kommune er no utarbeidd. Desse blir lagt ut på høyring, før dei skal vedtakast av det nye kommunestyret for Fjord.

Det vert høve til å førehandsrøyste laurdag 31. august ved omsorgsbustaden i Eidsdal frå kl 11.00-13.00, ved kommunehuset i Stordal og rådhuset i Valldal frå kl. 14.00-16.00.


Det er ope for førehandsrøysting alle dagar t.o.m.06.09.2019 på kommunehuset i Stordal
og rådhuset i Valldal frå kl  09.00-15.00.

Om du oppheld deg i ein annan kommune i landet kan du også førehandsstemme der i same tidsrom og røystesetelen vil verte vidaresendt til kommunen du tilhøyrer.

Sparebanken Møre er valt som bankforbindelse for Fjord kommune frå nyttår. Praktisk informasjon vil kome etter kvart.

Eldreråda i Norddal og Stordal inviterer til spennande konferanse i Stordalshallen måndag 26. august kl 1200 - 1530.