Norddal- og Fjord kommune har gjennomført fleire tilsettingar dei siste månadane.

For å kunne røyste ved kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag den 9.september må du stå i manntalet. Du har rett til å bli innført i manntalet i den kommunen du er folkeregisterført som busett 30. juni 2019.

 

Torsdag 15. august kl 18 inviterer skulane til lærerikt foredrag i kultursalen på Martin Linge-huset. Stein Bratseth, som har 35 års fartstid i politiet, kjem med sine erfaringar frå arbeidet opp mot ungdom. Set av datoen allereie no.

 

Vallistene for kommunestyrevalet til hausten er no klare

Torsdag 23. mai går Vekas tur i Fjord kommune til Vardefjellet i Valldal. Her er det flott utsyn til fjord og fjell, frå Tafjordfjella i aust til Slogen og Sunnmørsalpane i vest. Oppmøte på Klovset kl 1800.

Det har kome inn 9 søkjarar til stillinga som kommunalsjef.

Fjord kommune søker etter driftsoperatør i teknisk eining for Fjord kommune. Driftsoperatøren har operativt ansvar for vassverk og avløpsanlegg. Det må i tillegg påreknast andre oppgåver innafor teknisk sektor.
Den tilsette vil gå inn i teknisk vakt og det er ein fordel om ein kan vere ein del av brannvernet til kommuna.
Søknadsfrist er 19. mai.

No er det klart for ny søknadsrunde på kulturbyggingsmidlane. Her kan du søkje om støtte til eit arrangement eller ein aktivitet som inkluderar innbyggjarane i begge kommunane. Søknadsfrist er 15. mai.

Fjord kommune søkjer etter biblioteksjef frå 01.07.2019. Vår nye biblioteksjef vil ha det faglege og administrative ansvaret for bibliotektenesta i kommunen.  Søknadsfrist er 5. mai.

Det er no fleire ledige stillingar i kommunen: styrar i Syltebøen barnehage, sjukepleiar, pedagogisk leiar i Syltebøen og Dalsbygda barnehage samt ferievikar Tafjord friluftsbad og FDV