Tirsdag 19, onsdag 20 og fredag 22. mars kan du kome på biblioteket i Valldal mellom kl. 14 og 17, og spørre om smått og stort knytt til data/nettbrett/mobiltelefon.

Storfjorden kyrkjelege fellesråd har to prestestillingar, og ei stilling som kyrkjelydspedagog/katetek ledig. Søknadsfrist for prestestillingane er 30. mars, og for kyrkjelydspedagog er det 1. april.

Interkommunale legevakt for kommunane Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog har ledige deltidsstillingar som helsesekretær/sjukepleiar frå 1. september 2019. Legevakta skal bemanne opp med helsepersonell på vakt i helgane og på heilagdagar frå kl. 0800 til kl. 2200. Der er ledig to deltidsstillingar 3. kvar helg og ei stilling 6. kvar helg. I tillegg er der ledig ein fast ettermiddag pr. veke frå kl. 1530 til kl. 2200.

 

 

Mange innbyggjarar har enno ikkje tatt i bruk digital postkasse. Vi ønskjer å informere om tilbodet slik at fleire kan ta imot digital post frå kommunen.

Frist for innlevering av forslag til kommunevåpen og ordførarkjede er no omme, og vi har fått inn 130 forslag til kommunevåpen. Det er og kome inn beskriving av ordførarkjede og eksempel for oppbygging av kjede.

I hht. Valglovens § 6-1 er fristen for å levere listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 31. mars kl. 12.00 i valgåret.  Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er fristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

Tilsettingsutvalet har gjort tilsetting på fleire sentrale stillingar.

Det er møte i fellesnemnda på kommunehuset i Stordal 19. februar.

Stordal ungdomsråd/ungdomsklubb inviterer til stor workshop i forkant av UKM lokalmønstring for Stordal og Norddal! Ungdom i alderen 10 (5. klasse) til 20 år er velkomne til å melde seg på. 

Då har dei blide representantane på dette bildet gjennomført MOT-utdanning.