Det har vore politikaropplæring 7. og 8. november på Martin Linge-huset for kommunestyrerepresentantar og representantar for eldreråd og RFUN i Fjord kommune.

Likar du å synge? Bli med på to kjekke dagar med song og moro. Stordal ungdomsklubb inviterer barn og unge frå Stordal, Norddal og Liabygda til songworkshop med Maria Holand Tøsse søndag 10. november og laurdag 15. november.

 

Valnemnda i Fjord kommune skal gi innstilling til kommunestyret på val av medlemmer til styre, råd og utval i Fjord kommune.

Fjord kommune har hatt sitt konstituerande kommunestyremøte, og der vart Eva Hova valt til ordførar og Viktor Valdal til varaordførar.

No er det klart for ny søknadsrunde på kulturbyggingsmidlane. Her kan du søkje om støtte til eit arrangement eller ein aktivitet som inkluderar innbyggjarane i begge kommunane. Søknadsfrist er 15. oktober.

Nasjonalforeningen for folkehelsen inviterer til gratis kurs for interesserte frå Norddal, Stordal og Liabygda måndag 21. oktober og måndag 28. oktober kl. 18 - 21 på Frivilligsentralen i Valldal.

Fjord kommune har hatt ein delegasjon på eldsjelsamlinga til MOT på Hell. MOT samarbeider med 300 skular i Norge for å bygge robust ungdom. På eldsjelsamlinga treffast alle involverte skular, instruktørar og ambassadørar for fagleg påfyll, inspirasjon og utveksling av erfaringar.

 Charles Tøsse er no på plass som kommunalsjef for oppvekst og kultur i Fjord kommune.

Møre og Romsdal fylkeskommune har publisert ei spørjeundersøking, kalla ‘Mitt Møre og Romsdal’, der vi innbyggjarane får høve til å komme med våre innspel om framtida til fylket.

Er du mellom 11 og 16 år og interessert i teikning og måling? Då kan dette kurset vere noko for deg!