Valoppgjeret for Fjord kommune er no klart.

Valldal - rådhuset kl. 10.00 - 20.00

Stordal - Stordalshallen kl. 10.00 - 20.00

Eidsdal - omsorgsbustaden kl. 12.00 - 18.00

Godt val.

Forslag til nye gebyrforskrifter for sjølvkostområda innan teknisk sektor for Fjord kommune er no utarbeidd. Desse blir lagt ut på høyring, før dei skal vedtakast av det nye kommunestyret for Fjord.

Frivilligsentralane i Stordal og Norddal inviterer til inspirasjonskveld for lag, organisasjonar og andre interesserte tirsdag 24. september kl 1830 på Martin Linge-huset.

Det vert høve til å førehandsrøyste laurdag 31. august ved omsorgsbustaden i Eidsdal frå kl 11.00-13.00, ved kommunehuset i Stordal og rådhuset i Valldal frå kl. 14.00-16.00.


Det er ope for førehandsrøysting alle dagar t.o.m.06.09.2019 på kommunehuset i Stordal
og rådhuset i Valldal frå kl  09.00-15.00.

Om du oppheld deg i ein annan kommune i landet kan du også førehandsstemme der i same tidsrom og røystesetelen vil verte vidaresendt til kommunen du tilhøyrer.

Sparebanken Møre er valt som bankforbindelse for Fjord kommune frå nyttår. Praktisk informasjon vil kome etter kvart.

Eldreråda i Norddal og Stordal inviterer til spennande konferanse i Stordalshallen måndag 26. august kl 1200 - 1530.

Måndag 19. august kan du få god oversikt over Norddal kommune om du blir med på vekas tur til Hegguraksla. Herifra har du utsyn til alle dei fem bygdene våre.

Førehandsrøyster for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 vert tatt imot ved servicetorget i rådhuset i Valldal og ved servicekontoret i kommunehuset i Stordal frå kl. 09.00-15.00, i perioden 12. august t.o.m 6. september 2019.

Torsdag 15. august kl 18 inviterer skulane til lærerikt foredrag i kultursalen på Martin Linge-huset. Stein Bratseth, som har 35 års fartstid i politiet, kjem med sine erfaringar frå arbeidet opp mot ungdom.