Partssamanssett utval

Partsamansett utval skal handsame alle overordna og prinsipielle saker som omhandlar tilhøvet mellom den nye kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette. Partsamansett utval gir si innstilling til fellesnemnda i slike saker

Partssamanssett utval består av:

Olav Løvoll, leiar

Bjørn Ove Olsen, nestleiar

Eva Hove, leiar fellesnemnda og ordførar i Stordal kommune

Arne Sandnes, nestleiar fellesnemnda og ordførar i Norddal kommune

Mette N. Valdal, Utdanningsforbundet

Kjetil Uri, Fagforbundet

Siv Krokfoss, Delta

Adriana Cadavid, Fagforbundet