Arbeidsutvalet

Arbeidsutvalet (AU) er oppretta som eit uformelt organ utan vedtaksmynde. AU si rolle er å samordne saker og drøfte daglege problemstillingar knytt til samanslåingsprosessen.

Møteplan våren 2019
08.01, 12.02, 05.03, 02.04, 14.05, 11.06

 

Arbeidsutvalet består av:

Rådmann i Norddal og Administrasjonssjef  i Fjord,  Karl Andre Birkhol.

Rådmann i Stordal, Anne Berit Løset.

Hovudtillitsvald Norddal, Mette Natland Valdal.

Hovudtillitsvald Stordal Adriana Cadavid.

Prosjektleiar for Fjord kommune, Hilde Dyrkorn.

 

Referat frå møta:

18.05.31 Arbeidsutvalet (PDF, 445 kB)

18.06.25. Arbeidsutvalet (PDF, 273 kB)

18.08.14. Arbeidsutvalet (PDF, 264 kB)

18.09.04. Arbeidsutvalet (PDF, 411 kB)