Referansegruppe HTV/HVO

Det er ei referansegruppe med hovudtillitsvalte og verneteneste som møter etter fastsett møteplan.

Dei hovudtilltsvalte er:

HTV  i Stordal

Forbund

Hovedtillitsvald

e-post

Fagforbundet

Adriana Cadavid

adriana.cadavid@stordal.kommune.no

Delta

Siv Krokfoss

siv.krokfoss@stordal.kommune.no

NITO

Trond Alstadsæter

trond.alstadsater@stordal.kommune.no

Utdanningsforbundet

Siv Anita Bråten

siv.anita.braaten@stordal.kommune.no

Norsk Skulelederforbund

Evy Vatne Joranger

evy.joranger@stordal.kommune.no

HVO i Stordal   Nina Iren Hauglid  

ninairenhauglid@jahoo.no

     
HTV i Norddal    
NITO        Martin Flatmo Hove 

martin.hove@norddal.kommune.no

Fagforbundet   Kjetil Uri  

kjetil.uri@norddal.kommune.no

Utdanningsforbundet Mette N. Valdal  

mette.natland.valdal@norddal.kommune.no

Delta   Monika H. Lingaas

monika.lingaas@norddal.kommune.no

Sjukepleiarforbundet  Bente E. Skarbø

beneli38@gmail.com

Legeforeninga Susan Kugel  

susan.kugel@norddal.kommune.no

HVO Norddal  Annbjørg Kokot annbjorg.kokot@norddal.kommune.no

                             

Møtereferat

2018.01.16. (PDF, 278 kB)

2018.03.08. (PDF, 494 kB)

2018.05.30. (PDF, 385 kB)

2018.09.05. (PDF, 383 kB)