Omstillingsavtale

Fellesnemnda har vedteke ein omstillingsavtale som skal sikre ein føreseieleg omstillingsprosess for alle tilsette i kommunane gjennom medverknad frå dei tilsette sine representantar, og samhandling mellom partane. Denne gjeld til 30. juni 2020.

Personalsjef i Norddal kommune, Marius Moe, er leiar for utvalet.

 

Hovudtillitsvalte i utvalet er:

Norddal kommune: Bente Skarbø med Monika Lingaas som vara

Stordal kommune: Siv Anita Braaten med Siv Krokfoss som vara.

 

Omstillingsavtalen (PDF, 763 kB)

Rutinebeskriving - praktisk handtering av avtalen (PDF, 495 kB)