Kulturbygging

Bygging av felles identitet og å skape samhald når to kommunar skal verte ein, kan vere ei utfordrande oppgåve. Det er utarbeidd reglement for eit kulturbyggingsfond der ein kan søkje om midlar til aktivitetar og samarbeid som bind oss saman.

Mandat for gruppa:

  • Prosjektgruppa må konstituere seg og velje ein leiar
  • Utarbeide framlegg til detaljert plan og tiltak for gjennomføring. Kome med framlegg om eventuelt administrativ ressurs og budsjett til føremålet/tiltaka.
  • Drive marknadsføring og påverke i høve målgrupper
  • Gjennomføring av tiltak for å sikre at måla i prosjektet vert nådd
  • Kome med framlegg til kriterier for fordeling av midlar til lag og organisasjonar
  • Gjere vedtak  om fordelig av midlar til omsøkte tiltak
  • Vere ansvarleg for gjennomføring av markeringar i samband med samanslåing

 

Arbeidsgruppa for kulturbygging består av:

Johan Overå, RFUN Norddal
Roger Lillebø, RFUN Stordal
Nelly Ytterlid, Frivilligsentral Norddal
Torill Brastad, Frivilligsentral Stordal
Ellinor Ruset, Eldreråd Norddal
Jonas Falch, Eldreråd Stordal
Sigve Nydal, Norddal ungdomsråd
Ilyas Tomas Øcalan, Stordal ungdomsråd
Odd Lennart Vikene, Norddal idrettsråd
Helga Øvrebust, Stordal IL
Terese J. Moen, Norddal musikkråd
Vibeke Helland, repr. for musikk Stordal

Det er valt ei styringsgruppe som består av:

Terese J. Moen, leiar
Torill Brastad, nestleiar
Ilyas Tomas Øcalan, medlem
Sigve Nydal, medlem
Odd Lennart Vikene, medlem
Sekretær for gruppa er Hilde Dyrkorn

Retningslinjer for kulturbyggingsfond (PDF, 259 kB)

Søknadsskjema (blir registrert hos Norddal kommune)

 

Møtereferat

Referat frå møte 21.01.19 (PDF, 446 kB)