Kommunevåpen og ordførarkjede

Det er oppretta ei nemnd som skal planlegge prosessen med etablering av nytt kommunevåpe og ordførarkjede.

Nemnda består av:

Gudmund Relling, leiar

Laila Olsen

John Helge Larsen

Sanne de Vrieze

 

Nemnda skal utarbeide eit forslag til fellesnemnda innan utgangen av oktober.

2018.09.17. Møtereferat (PDF, 254 kB)

 

Utlysing av konkurranse - kommunevåpen og ordførarkjede

Utkast til kommunevåpen